Sub_CZE

Systém hospodaření

Implementujeme systém hospodaření s energiemi a vodou u organizací veřejné správy, v korporátní i soukromé sféře. Připravujeme na certifikaci organizací dle ISO 50001.

Energetický management

Nastavujeme energetický management u organizací veřejné správy i v korporátní a soukromé sféře za cílem kontroly a řízení spotřeb energií a snižování celkové energetické náročnosti.

Energetická bezpečnost

Naši experti na energetickou bezpečnost pomáhají předcházet a eliminovat rizikové situace, jako jsou výpadky proudu, omezení dodávek vody či kybernetické útoky.

Dotace a financování

Pomůžeme vám využít aktuální i připravované národní i EU dotační příležitosti pro energetické projekty (např. Modernizační fond v ČR). Projekt vytvoříme na míru, zpracujeme potřebná energetická posouzení, energetické audity, projektové studie a dotační přihlášky.

Optimalizace spotřeby

Zpracováváme energetické passporty budov, zavádíme vzdálená měření spotřeby. Analyzujme a navrhujeme možnosti optimalizace. Implementujeme ucelené systémy pro smysluplné jímání, uchovávání a využívání dešťové vody.

Obnovitelné zdroje energie

Posuzujeme a zajišťujeme realizaci fotovoltaických, termických solárních systémů a tepelných rekuperačních soustav. Navrhujeme ukládání získané energie.

Podpůrné služby

Posuzujeme vhodnost realizace energeticky úsporných projektů pomocí metody EPC. Zpracováváme energetické audity a posudky – například za účelem získání dotací. Zpracováváme energetické štítky budov dle zákona č. 406/2000 Sb.

Energetická platforma ENERBOX

 • Umožňuje integraci široké škály aplikací pracujících v různých režimech a s rozdílnými komunikačními protokoly.
 • Sjednocuje energetický management pod jednu platformu, která umožňuje pracovat se všemi typy dat, získávaných prostřednictvím rozdílných nástrojů.
 • Pracuje se statickými daty (např. tarify, odběrové podmínky, velikost jističe, rezervovaná kapacita, smluvní podmínky) i dynamickými daty, zejména skrz vzdálené elektronické odečty spotřeb energií. Dohlíží nad dodržováním nastavených parametrů, jako je maximální příkon, nepřekračování maxim nebo alarmová hlášení v případě neoprávněných odběrů a úniků.

Energetický ekosystém

Vytváříme energetický ekosystém založený na sběru a vyhodnocování dat vnitřního i vnějšího prostředí budov. Výsledkem jsou návrhy okamžitých energetických opatření, predikce enviromentálních konceptů či návrhy integrovaných řešení.

Mapování přes enerbox

Naše koncepce a měření zanášíme do mapových podkladů. Vytváříme tak zcela originální formy pasportizace, přehledy o certifikaci budov, datové modely a přehledné analýzy a vizualizace navazující na energetický ekosystém klienta.

Další nástavby

 • Návaznost na projekty Smart City
 • Energetický atlas měst
 • Energetická bezpečnost
 • Smart Grids
 • Mapování objektů pomocí dronů

Služby externího energetika

 • Z pozice externího energetika zajišťujeme veškeré činnosti spojené s energetickým managementem. Tato služba je vhodná v situacích, kdy se nevyplácí najímat energetika na plný úvazek (z rozpočtových důvodů, malé vytížitelnosti či nedostatku dostupných certifikovaných odborníků).
 • Součástí služeb je zejména koordinace klíčových aktivit v rámci energetického managementu – optimalizace odběrů a tarifů, revize či dozor při nákupu energií, zpracování harmonogramu zavedení hospodaření s energiemi dle ISO 50001 a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001.
 • Externí energetik se dále aktivně podílí na vyhledávání a přípravě dotačních příležitostí a projektového spolufinancování a přispívá k zajištění energetické bezpečnosti.
Sub_CZE

O společnosti

 • Jsme poradenská a technologická firma, která spojuje profesionály a integruje řešení z oblasti energetického poradenství, technologického světa, akademického prostředí a veřejné správy.
 • Baví nás nová energetika. Máme zkušenosti jak z privátního sektoru, tak z úrovně veřejné správy např. jako poradci pro technologie a pro energetiku pro města nebo jako architekti zastřešující řadu koncepcí a projektů.
 • Nabízíme technologická řešení, energetickou datovou platformu, tvorbu koncepcí a analýz. Vytváříme obchodní modely a produkty pro nové energeticko-technologické oblasti a zavádíme pilotní energetické projekty pro města, korporace i pro investory. Zapojujeme přední odborníky ze všech souvisejících oblastí.
 • Integrujeme energetické projekty, chráníme systémy, nastavujeme standardy, sbíráme, analyzujeme a interpretujeme data z energetického ekosystému.

Kontakt

EnerSolutio s.r.o.
IČO: 06919839
BASE
Italská 2581/67
120 00 Praha